Slovo starosty

Malý závod míru SCHOTT CR 2023 memoriál Jiřího Mráze, slovo starosty města Mgr. Radima Vetchého

Jsem velice potěšen, že město Lanškroun opět přivítá mladé cyklisty z celé České republiky a některých evropských států v rámci mezinárodního cyklistického závodu s názvem Malý závod míru memoriál Jiřího Mráze.
Cyklistika v Lanškrouně má velice dlouhou tradici. Již  v roce 1958 byl v našem městě založen první sportovní oddíl cyklistiky v rámci místní Tělovýchovné jednoty, který se postupem času, hlavně díky nadšení několika lanškrounských sportovcù, dnes již v rolích trenérù, přerodil ve Středisko vrcholového sportu mládeže.

Toto středisko vychovalo mnoho vynikajících sportovců.
V letošním roce se uskuteèní již 52. ročník Malého závodu míru, memoriál Jiřího Mráze, který je stejně tak, jako rozvoj cyklistiky v našem městě, výsledkem velkého úsilí a spolupráce lidí, kteří mají cyklistiku jako srdeční zálžitost.

Děkuji členům organizačního výboru Malého závodu míru za jejich velké nasazení a perfektně odvedenou práci pøi pøípravì letošního roèníku. Je to zkušený tým lidí, který se každoroènì, pod vedením øeditele závodu, pana Dvoøáka, zaslouží o vynikající zá-zemí pro sportovce i jejich doprovod a hladký prùbìh závodu. Jejich èinnost mùže být chápána jako samozøejmost, ale díky jejich kvalitní práci má cyklistika mládeže v podobì Malého závodu míru v Lanškrouně dlouhou tradici a dobré jméno. Ještì jednou dìkuji celému organizaènímu týmu za to, že dělá dobré jméno našemu mìstu Lanškroun.

Velice se také těším na setkání s legendami cyklistického sportu, které pravidelně Malý závod míru navštěvují a jsou součástí realizačního týmu. Jejich přítomnost je zajisté podporou a motivací pro mladé sportovce i jejich trenéry. Všem účastníkům závodu přeji, aby vždy dorazili do cíle etapy bez defektu, technických komplikací, a hlavně bez zranění a aby v závodě zúročili tvrdou a poctivou celoroční přípravu. Doufám, že se účastníkům bude na lanškrounsku líbit a díky příjemným vzpomínkám se k nám do Lanškrouna někdy vrátí.

Se všemi z Vás se rád potkám při etapách Malého závodu míru.