Město Lanškroun

Lanškroun

najdete v podhùří Orlických hor, poblíže historické česko-moravské hranice v nadmoøské výšce 373 m n. m. První písemný záznam o našem městì je z roku 1285.

Jsme prùmyslovým městem s převažujícím elektrotechnickým průmyslem a na něho navazujícími firmami.

Chcete-li něco z historie, tedy chloubou mìsta je radnice z let 1581–82. Za prohlídku stojí zámek, dřevěný hostinec Krčma z roku kolem 1615. Alespoò tolik pro účastníky a příznivce závodu, kteří ještě Lanškroun nenavštívili.

Lanškroun – město sportu

Lanškroun je městem sportu, nelze vyjmenovat vše, ale fotbal, volejbal, turistika, cyklistika a jiné sporty Lanškroun proslavily. Některé sporty výsledky a medailemi, jiné rozsahem masových akcí. Pořadatelům a sportovcům patří uznání, neboť kde se sportuje, tam je zdravé prostředí a dobrá příprava pro život.